Zakat Dulu atau Bayar Utang Dulu?

Zakat Dulu atau Bayar Utang Dulu

Penanya :
Izin tanya ustadz..
Manakah yang kita dahulukan, bayar zakat dulu atau bayar utang dulu?

Jawaban :
Yang tepat adalah bayar utang dulu. Sisihkan dulu buat utang. Sisanya bayarkan zakatnya, jika masih mencapai nishab. Jika tidak sampai nishabnya, maka tidak ada kewajiban zakat lagi.

Rasulullah bersabda,

لا صدقة إلا عن ظهر غني. (رواه أحمد والبخاري معلقا)
“Tidak wjib zakat kecuali dari pihak si kaya.” (HR. Ahmad dan Al Bukhariy menyebutkannya secara Mu’allaq)

Artinya, jika seseorang tidak mencapai nishab zakat ia tidak masuk kategori kaya, sehingga tiada kewajiban zakat sebagaimana ditunjukkan dalil.

Wallahu Waliyyut Taufiiq.

Muhibbukum,
Abu Hāzim Mochamad Teguh Azhar

Maraji’ :
Fiqih Sunnah

Sumber : https://muqrifaqih. blogspot .com/2018/12/zakat-dulu-atau-bayar-utang-dulu.html